GRATIS
DOWNLOAD

De WINexpert+ is een softwarereeks met centraal een bewijskrachtig, volledig functioneel en betrouwbaar boekhoudpakket met tal van nuttige uitbreidingen. Naast de gratis versie zijn er te betalen versies: de WINexpert+ KMO (voor de zelfstandigen, bedrijven en vrije beroepen) en de WINexpert+ PRO (voor vennootschappen en cijferprofessionelen). ALLE gegevens tussen ALLE versies zijn perfect uitwisselbaar (zelfs eenvoudig per e-mail).

WINexpert+ Evaluatie­versie/- School­versie

Laatste programmaversie (inclusief laatste update).
Tijdens de installatie kunt u kiezen
voor de evaluatieversie of de schoolversie.

WINexpert+ Updater Informatie

Informatie over de laatste (wets)wijzigingen /
toevoegingen / nieuwigheden.
((Bijna* alle opties zijn beschikbaar in de gratis versie.)

WINexpert+ Schoolversie

Richtlijnen voor het gebruik van de
WINexpert+ Schoolversie voor
studie- en onderwijsdoeleinden.

Introgids Evaluatie- / Schoolversie

Installatie-informatie, handige tips
en antwoorden op vragen.

Eerste kennismaking

Een toelichting tot tal
van mogelijkheden.

Introgids WINexpert+ Boekhouden

Bondige en vlotte toelichting (met
voorbeelden) tot de mogelijkheden
van de WINexpert+ Boekhouding.

MEEST GESTELDE VRAGEN:


KAN EN MAG IK DIE GRATIS VERSIE PROFESSIONEEL GEBRUIKEN?

Ja, u kunt en mag die versie gebruiken voor de boekhouding en facturatie van uw onderneming, vennootschap, activiteit ... Ook kan en mag u deze gebruiken voor les- / studiedoeleinden samen met de handboeken.

U mag de WINexpert+ Evaluatie- / Schoolversie en de handboeken niet doorverkopen, de programmatuur en documentatie niet openbreken, veranderen of verhuren. U moet de resultaten controleren en regelmatig bruikbare backups maken.

WAT KUNT U MET DE GRATIS WINEXPERT+ DOEN?
Kort gezegd, u kunt er gratis mee boekhouden en factureren. U moet zich niet registreren alvorens de gratis WINexpert+ Evaluatieversie / -Schoolversie te kunnen downloaden.

De gratis evaluatatieversie beschikt over (bijna*) alle functionaliteiten van de te betalen gebruikerslicentie, enkel de aantallen te verwerken gegevens zijn geknipt (50 klanten, 50 leveranciers, 250 grootboekrekeningen, 5.000 boekingsregels over 5 boekhouddossiers - 1.000 per dossier). In dit pakket zit een gebruikershandboek. (* Wat zit er niet in: de UBL-facturen, inlezen UBL-facturen, Peppol Access, bankafschriften (XML/Coda's) inlezen.)

ZIEN ANDEREN DAT IK MET DE GRATIS VERSIE WERK? 
Nee, de afdrukken van facturen, betaalherinneringen, dagboeken enz., zijn zoals die van de te betalen gebruikersversie.

Enkel op uw beeldscherm ziet u 'Evaluatie- / Schoolversie' staan en onderaan uw scherm ziet u de resterende limieten ("nog XXX gratis boekingen") van de gratis versie.

HOE LANG KAN IK DIE VERSIE GEBRUIKEN?
Zolang u binnen de limieten blijft kunt u met de gratis versie blijven werken (lees 'Wat kunt u er mee doen?').  De WINexpert+ Evaluatie- / Schoolversie verwittigt u (via internet) wanneer op deze pagina een nieuwe versie klaarstaat.

Bij een nieuwe versie (update door wetswijzigingen, nieuwigheden, .. of een volgend kalenderjaar ...) downloadt u gewoon de beschikbare laatste nieuwe WINexpert+ Evaluatie- / Schoolversie, minstens 1 keer per jaar. Het nieuwe programma overschrijft enkel het vorige programma. U ziet uw reeds ingetypte gegevens zoals de facturen, boekingen, klanten, leveranciers, enzovoorts in uw nieuwe versie verschijnen en kunt hier verder op doorwerken.

WAT IS DE 'CATCH'?  
Er is geen catch. Met deze gratis versie beperken wij onze marketingkosten. Deze formule, goede programmatuur gratis ter beschikking stellen met gratis updates en informatie (tutorials, handboeken, leerboeken met voorbeeldboekingen, zelfstudieboek boekhouden ...) in PDF-vorm blijkt goed aan te slaan. 

WE VLIEGEN ER IN ... ?
We weten het, niemand leest graag vooraf wat te moeten doen. Met de WINexpert+ Boekhouding kan dat.

Kies één van de lege dossiers, geef een naam aan het dossier, duidt het begin van uw boekjaar aan, klik op de periode waarin u wilt boeken en u bent al goed op weg. Meer is er niet voor nodig. Nieuwe fiches van klanten, leveranciers en rekeningen maakt u aan terwijl u bezig bent.

Hebt u nog vragen? Neem dan een kijkje in onze infotheek hieronder.

NAAR INFOTHEEK ...

Leerboeken WINexpert+ (meerdere PDF's)
Behandelen de programmatuur diepgaand met vrijwel alle mogelijkheden.

Zelfstudie boekhouden (meerdere PDF's)
Behandelt het boekhouden op zichzelf. Voor wie zichzelf het boekhouden wil aanleren of zijn kennis opfrissen.

WINEXPERT+

>> WINexpert+ KMO
Voor zelfstandigen, bedrijven en vrije beroepen.
>> WINexpert+ PRO
Voor vennoot­schap­pen en cijfer­beroepers.
>> Updater
Laatste bijwerkingen WINexpert+ KMO / PRO.
>> Prijslijst WINexpert+

INFORMATIE

>> Infotheek WINexpert+
Supportbibliotheek: nieuwigheden, (technische) informatie / toelichting, leerboeken, snel op weg met ... 
>> Ondersteuning

GRATIS DOWNLOAD

 >> WINexpert+ 
Gratis versie voor evaluatie, starters, onderwijs.
>> Zelfstudie boekhouden

Externe link: ICT EXPERTISE­BUREAU

>> ICT Expertisebureau
- Beëdigd gerechts­deskundige 
- Technisch raadsman
+ Second opinion
+ Forensisch onderzoek
- Federaal erkend bemiddelaar 
- AVG (GDPR) / certified DPO

CONTACT

C.I.R.O. BV 
(Centrum voor informatica, Research en Ontwikkeling)
Beukendreef, 15
9080 Lochristi (BE)

Tel: +32 (0)9 355 76 37
E-Mail: info@ciro.be
KBO: BE 0427 728 725
RPR Gent

Copyright (c) 2024 Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling BV.